OTSO Trail

Camí de Cavalls (lloada

carrera) tu vas fent via…

Sa Trail de categoria

té Menorca enrevoltada;

si en tost de fer s’estivada

féssim OTSOs cada dia,

potser es turista vendria

inclús fora temporada.

.

Arranca la OTSO Trail Menorca Camí de Cavalls 2019

Leave a Reply