Paralitzats

Un problema a es jutjats

com si fos es gran jerarca,

que as final es tema aparca

des iots paralitzats;

a s’Illa del Rei s’emmarca

amb tants de metros quadrats,

que poden esser emprats

per deixar-hi qualque barca.

.

I si hem de ser sensats,

avui qui és reflexió

sa primera exposició

és de tots candidats.

.

El TSJB levanta la paralización del desahucio de Trapsayates
Hauser & Wirth dispondrá en la Illa del Rei de 668 m2 para exposiciones

Leave a Reply