Pèrdues i guanys

Mentres un cap va fatal

s’altre agafa avantatge

i se compensa es viatge

entre tots es béns i es mals,

d’un cap perdem cereals

i collita de farratge,

però guanyan en solatge

per fer vivendes socials.

.

S’equilibri de la terra

no té cap via secreta:

abans guanyava la dreta

i ara guanya l’esquerra.

.

El 70% de la cosecha de forrajes y cereales, perdida por la sequía
Balears triplica en cuatro años el suelo público para construir viviendas sociales

Leave a Reply