Valor de pes

Han passat ses eleccions,

as Consell, un, quatre, tres

i enc que s’un no val per res

en posa ses condicions,

que en altres institucions

es seu mèrit sí que hi és,

i açò és es valor de pes:

dependre d’uns altres móns.

.

Podemos apuesta por reeditar el tripartito y hará valer su peso en otras instituciones

Leave a Reply