16 camions

Es dos ports des dos cantons

viuen moments oposats,

a ponent són alabats

per ses noves condicions;

a llevant ses emissions

que creava ennivoltats

s’han vist ara aminorats:

bastaven setze camions.

.

Bastava canviar es costum

per tenir un viure més sà:

sense plàstics dins la mar,

sense nitrats ni pixum,

sense fangs tòxics ni fum…

Açò és a sa nostra mà!

.

Ciutadella aplaude el cambio
La central necesitará hasta 16 camiones de agua cada día para reducir sus emisiones
Compromís ciutadà per a la neteja del litoral

Leave a Reply