Es Mercadal

S’esquerra no col·labora

i Es Mercadal va de cos,

que si un envela un mos

s’altre li fot sa fitora;

s’entesa pot ser sa millora

amb es qui no es sembla un tros?

Es problema és més gros

que es de sa dessaladora.

.

Tal vegada Es Mercadal,

enc que estigui terra endins,

vol com altres menorquins,

de la mar llevar sa sal.

.
La Entesa no se entiende con el PSOE en Es Mercadal y ofrece un pacto al PP
La conexión de la desaladora espera desde noviembre el ‘ok’ de Sanidad

Leave a Reply