Fumerada

Amb la cosa reformada,

ponent té un nou volum,

per recuperar es costum, 

és blanca sa fumerada…

Per evitar una apagada

i sols perdre un poc de llum,

per sa turbina esgarriada,

a llevant és negre es fum.

.

Ports culmina la reforma del puerto de Ciutadella a falta de los últimos retoques
La caída de una turbina de la central de Maó provoca cortes de luz y una gran humareda negra

Leave a Reply