Herències en vida

No són igual cols que naps,

ni veritat ni mentida,

que a sa cosa més sentida

es govern fot es arraps,

fins que ara hem trobat es taps,

fer ses herències en vida

que, a més d’estalviar a mida,

també lleven mal de caps.

.

I per seguir dins sa sort

de sa renda cada dia,

tal vegada convendria

fer sa declaració en mort.

.

Las herencias en vida han permitido un ahorro fiscal de cuatro millones

Leave a Reply