Consell

Hem de mester un bon retoc

quan repartim es doblers,

mala vida pes obrers:

molta feina i cobrar poc.

I es polítics, al revés,

se capgira tot es joc,

perquè tenen un bon lloc:

poca feina i cobrar més.

.

I per acabar, un consell,

si no pots estrènyer beina,

de tots es millor remei

és ‘nar as Consell a fer feina.

.

El Consell no sube el sueldo a los directores insulares
La nueva estructura política del Consell tendrá un coste anual de 1,7 millones

Leave a Reply