Sous

Certament, ningú es despista

en ser hora de cobrar,

i es polítics poden ‘nar

amb es sou per s’autopista;

qui té sort i feina fa,

ha de fer d’equilibrista,

i amb es sou fa vida trista

pes camí a Binimel·là.

.

El gasto en sueldos de concejales en Menorca crece un 20 % y rebasa el millón de euros anuales
El camino de Binimel·là, peor que nunca

Leave a Reply