Cultura i comerç

Deixem ses bromes apart

que viurem de sa cultura,

i amb aquesta conjuntura

tothom guanyarà un fart;

es comerç no vol fer tard

ell s’apunta a s’aventura

i tendrà un sou d’altura

perquè vendrà obres d’art.

.

Cultura y arte ganan terreno como futuro motor de cambio en la Isla
Los trabajadores del comercio balear cobrarán un 11 % más en cuatro años

Leave a Reply