Envestir

Sa gent ompl tots es carrers,

es cotxos ses carreteres,

ses barques la mar i voreres,

tot s’espai és un excés;

que posin unes barreres,

que envestir-se a es velers

me pens que no són maneres

de fer fugir es estrangers.

.

Un motor del ‘Jaume III’ se bloquea y aborda un velero en Ciutadella

Leave a Reply