Funcionaris i vivendes

Per posar massa fanals

no serem més visionaris,

per complir amb es fets diaris

es nombres són anormals,

amb aquests valors tan alts

ell tenim més funcionaris

que no sòls tan necessaris

per fer vivendes socials.

.

Menorca tiene 14 empleados públicos por cada mil habitantes, la mayor tasa balear
Los ayuntamientos disponen de poco suelo para viviendas sociales

Leave a Reply