Macarella i oronelles

A s’hivern no hi ha motiu

p’ro ara tot se fa estelles,

hi pot ‘ver mil Macarelles

no hi ‘niràs si no vas viu,

i es problema es fa extensiu

a ses escoles novelles,

que es drama amb ses Oronelles

només hi és a s’estiu.

.

Los pasajeros del bus de Macarella crecen un 5 por ciento en julio
Ayuntamiento de Ferreries y padres acercan posturas sobre la ‘escoleta’

Leave a Reply