Canvi climàtic

Un planeta perdulari

on es clima mos canvia…

Un planeta en agonia

que comença es seu calvari…

Cor i consciència, és necessari,

que seguint aquesta via

ell del món qualsevol dia

veurem s’esquela as diari.

..

Unas 2.100 personas se manifiestan por el clima en Maó

Leave a Reply