Centre escolar

Fer un centre és sa llavor

per fer un futur més apte,

Mercadal ha tengut tacte

i ha fet bona previsió;

creure en s’educació

mos pot corregir es mal tracte,

i, abans d’una elecció,

sa política des pacte

mos pot ‘nar un poquet millor.

.

El nuevo colegio de Es Mercadal tendrá capacidad para 450 alumnos

Leave a Reply