Reducció

Quan sentim es director

ell no mos explica faules,

perquè just amb ses paraules

canta clara sa lliçó:

si hi ha massificació

hem de reduir ses aules

per poder ajuntar ses baules

d’una bona educació.

.

Notícies amb eficàcia

fan pensar lo necessari

que hem de reduir as diari

tanta informació de Gràcia.

.

Los directores de instituto reclaman una reducción de alumnos por aula
Bots i música al jaleo de Gràcia

Leave a Reply