Aranzel

Mos farà falta coratge

que es aranzels són aquí,

havia de succeir

amb aquell mal arrambatge;

es premi Born, nova imatge

que serà és seu pervenir

guanyar un bòtil de vi,

sabates i un bon formatge.

.

Los aranceles de Trump aumentan un 25 % los precios del calzado, vino y queso balear

‘Los satélite’ da el Premi Born de Teatre a Ricard Gázquez

 

Leave a Reply