Espera, pastera

Ell són vuit mesos d’espera

per obtenir-ne es permís,

i esperar no fa feliç

més tost sa gent prest s’esvera;

pes qui arriben en pastera

esperar ja és estantís,

per aclarir es seu país

‘nam més de cent anys enrera.

.

Maó y Ciutadella admiten que las licencias tardan más de ocho meses
Ya han sido detenidos cinco de los inmigrantes llegados en la patera de Binissafúller

Leave a Reply