Hipoteques

Sa hipoteca és un valor

per tenir-ne més domini,

sa llei fa tal vaticini

que resulta enganador,

enc que a voltes s’il·lumini

mai guanya es consumidor,

perquè a curt o llarg termini

es banc sempre és guanyador.

.

Un 97 % de los litigios por los gastos de la hipoteca los gana el consumidor

Leave a Reply