Permís

S’avió ambunlància, cap cot,

ell encara no s’eleva,

es permís està en treva

i, mesquí, fa lo que pot;

es Consell fa mala dot

perquè és decisió seva,

a s’oposició li lleva

es permis i dret a vot.

.

‘via de ser en un promís

però es pobles són tortugues,

la meitat tenen permís

per encara tenir fugues.

.

El nuevo avión ambulancia sigue sin poderse usar a falta de un permiso
El Consell retira al PP el derecho a voto en el patronato de Foment del Turisme
Solo la mitad de municipios cumple con el límite de fugas exigido para 2021

Leave a Reply