Alcohol

Fins as setanta per cent…

S’acudit mos pot fer mal,

que quasi és ben igual

as descompt de resident.

.

Sa beguda agafa impuls

i a ses festes posa es dol,

per evitar es descontrol

es nostros laments són nuls,

en un moment tan convuls

ningú vol quedar tot sol

i es menors, amb s’alcohol,

fan lo que feim es adults.

.

Amb lo que és útil i amb s’oci,

com ho fan hotels i hostals,

o es lloguers il·legals,

tothom vol fer es seu negoci.

.

El 70% de los menores en las fiestas patronales admite beber alcohol
El negocio de los hoteles de Menorca se mantiene pese a bajar la ocupación

Leave a Reply