Confirmació

Europa n’és exigent

i hem de pasar per taquilla,

que si es llum aquí no brilla

hem de mester es seu sustent,

s’electricitat perilla

si es permís ha de ser urgent,

i així donen entenent

que no hem de connectar amb s’illa,

sa solució és més senzilla:

connectar amb es continent.

.

Ara s’ha desfet s’empat,

hem ‘gut de tenir paciència:

vagi qui vagi as senat

no hi veurem cap diferència

(ho sabem per experiència,

mai per Menorca han mirat).

.

La UE confirma que el Gobierno necesita su visto bueno para instalar generadores

Jordi López Ravanals: «No he entrado por la puerta grande sino por la valiente»

Leave a Reply