Fàbrica de sabates

Sa fàbrica perd cabals,

sa sabata perd es joc,

qui hi fa feina perd es lloc

i ara queda ben descalç;

es destí és caure a es foc,

que ses empreses locals

totes ‘caben, poc a poc,

per ses multinacionals.

.

La fábrica de calzado Salord Jover echa el cierre y negocia los despidos

Leave a Reply