Llengua

Un Govern sens tarannà,

que hauria de ser a l’esquerra,

ell ja torna armar guerra

en qüestió des català,

i és que, a s’hora d’educar,

és sa llengua de la terra

qui a ses persones aferra

i és sa que mos fa estimar.

.

Es sa llegua que es proposa

per transmetre es sentiment,

i és sa llengua de sa gent

que feim es Torneig de Glosa.

Leave a Reply