Reciclar

Per dur es fems cap as Milà

mos faran fer actes ignots,

haurem d’aprendre es argots,

sa feina de separar;

s’ajuntament pagarà

si és que no som bons al·lots,

es veu que tants de fems hi ha

que ja han omplert tots es clots.

.

I posats a reciclar,

reciclem tots es robots

que a Innovem no en són devots,

preval sempre es tracte humà.

.

Milà cobrará a los ayuntamientos un 32% más por la basura sin reciclar
Innovem 2019: el sector debate sobre un futuro donde el trato humano será clave

Leave a Reply