Revisió

Es Consell té es seu moment,

unànime ha decidit,

quan s’ecotaxa han partit,

que es revisi novament;

per què es nostro Parlament,

no s’alça i pega un crit,

i demana a Madrid

revisar es finançament?

.

Però, no sé que val més,

que mai compleix ses promeses

i sa molèstia en excés

pot capirar ses enteses

i en revisar ses empreses

no mos foti més doblers…

.

El Consell pide por unanimidad al Govern que revise el reparto de la ecotasa

Trabajo programa 1.026 inspecciones para controlar el horario de las empresas

Leave a Reply