Votar

No vaig ser prou eficient,

jo, a s’altra ocasió,

ara ho he de fer millor

perquè surti un president;

me concentr en es moment,

però en fer sa introducció,

no ho sé, me fa sa impressió

que torn votar malament…

.

«Has de votar es guanyador!»

va dir es polític un dia,

i ara, per sa majoria,

es vot serà s’abstenció.

.

A ca nostra, estic nerviós

perquè ho tornaré pagar,

que si no saben pactar

sa culpa és des electors.

.

Terceras elecciones del año con riesgo alto de abstención

Leave a Reply