Avió ambulància

Mos tenen es peus fermats

i a tota hora passam ànsia:

amb es avions ambulància

sempre mos posen pegats;

podem viure en s’abundància

que amb altres móns comparats

perdem tota sa importància

quan mos tenen aïllats.

.

I és que en tot mos tanquen portes

d’una i d’altra manera,

fins i tot de pluges fortes

mos deixen a sa vorera.

.

Menorca pierde el nuevo avión ambulancia con el cambio de compañía
Menorca se queda al margen del temporal de fuertes lluvias

Leave a Reply