Clima

Per la terra hi ha una estima,

cadascú pes seu racó,

i deu ser amb sa nostra acció

que la terra es fa més prima;

es Consell ara s’anima

a quadrar bé sa inversió,

mentre que en el món rodó

no se pot quadrar bé es clima…

.

El Consell recurre ocho años después al crédito bancario para cuadrar inversiones

Leave a Reply