Son Salomó

Es parc de Son Salomó,

entre energia i imatge…

Després de tant de bagatge

me queda aquesta qüestió:

¿rebaixant s’ampliació,

augmentam es paisatge,

o, rebaixant es placatge,

augmentam sa pol·lució?

.

Son Salomó y 'Martí i Bella' negocian una nueva rebaja del proyecto de ampliación

Leave a Reply