Adaptació

Es canvi climàtic ja

s’altre dia va venir,

ja no l’hem de prevenir

ni tampoc hi hem de lluitar,

mos hi hem de resignar,

hem d’aprendre a subsistir

i mos hem de protegir,

que ara mos hi hem d’adaptar

o, si no, toca morir

(salvant es turisme, clar…).

.

Ports trabaja ya en un estudio para adaptar la costa al cambio climático
Menorca se encomienda al turismo nacional para salvar la temporada

Leave a Reply