Càncer

S’ha d’obrir un mal portell

que vol empenta i coratge,

i no fer de camuflatge

quan exhibim es cartell:

menorca as primer nivell

si oferim sa nostra imatge,

illa de sol i de platja,

illa de càncer de pell.

.

També lligam amb prou traça

feixos de branca i tions,

illa de sa biomassa,

illa des cap de fiblons.

.

Darrera imatge a donar,

illa de fems i de plàstic,

illa que ara rep es càstig

de cadàvers dins la mar.

.

El cáncer de piel se sitúa entre las diez primeras causas de muerte
Biomasa del 'cap de fibló'
Aparece un cadáver en el mar, en la Punta na Mari de Ciutadella

Leave a Reply