Multes

Es Consell només badoca

si il·legal és es lloguer,

sense multes no va bé

que sa incidència és  ben poca,

malestar a jo me provoca,

que sa multa açò ja ho té,

és lo que em posen primer

quan aparc allà on no toca.

.

Ses multes sempre pagam

p’ro sempre és una futesa

si amb infants ho comparam

que estan en risc de pobresa.

.

El Consell no ha puesto ninguna multa por alquiler turístico ilegal desde 2017
El 19,1 % de los niños de Balears están en riesgo de pobreza, según AIS

Leave a Reply