Una altra dècima… (IX, olimpiades)

Segueix…

.

Tothom se va protegir

enc que no fora gent tova,

també hi va haver qualque jove

que des virus va morir,

sa prevenció era així,

ses mans netes deu vegades,

ses vies desinfectades

i amb un pensament enlà:

si s’havien d’ajornar

ses olimpiades.

.

Seguirà…

Leave a Reply