Una altra dècima… (XI, economia)

Segueix…

.

D’infecció n’hi havia tanta

que es mal podia elegir,

ço era es perfil menorquí:

homo i major de seixanta;

sa construcció, amb prou planta,

demanava quietud,

p’ro amb es canvis ‘nava brut

i qualque estat ja elegia

prioritzar s’economia,

no sa salut.

.

Seguirà…

Leave a Reply