Una altra dècima… (XIII, defectuosos)

Segueix…

«Ja arriba as punt alt i fort!»

va dir es gran equip iàtric,

mentres allà, as geriàtric

es virus va provar sort;

no van sebre atànyer acord

es estats tan poderosos,

i, amb es seus cossos febrosos,

tot eren tràmits malfets,

ell van comprar nou mil tests

defectuosos.

Seguirà…

Leave a Reply