Una altra dècima… (XV, essencial)

Segueix…

A sa terra menorquina

va pujar es volum malalt,

érem en es pic més alt?

«a veure qui ho endevina!»;

per no vendre prou betzina

ell van arribar as final

a un confinament total,

tret de sa feina d’essència…

Política i presidència,

era essencial?

Seguirà…

Leave a Reply