Una altra dècima… (LXIX, reforma laboral)

Segueix…

Teníem es tres per cent

de sa gent immunitzada,

sa taxa més elevada

de ses illes. Sorprenent!

I pes setembre vinent

s’escola no s’assegura,

que van posar per mesura

sa reforma laboral:

es derogament total

era sa cura.

Seguirà…

Leave a Reply