Una altra dècima… (LXX, bars d’interior)

Segueix…

Desafiaments així

mai havien tengut traça,

també va esser una amenaça

per aplicar es PTI,

i ses platges van obrir

quan ‘rribava sa calor,

amb aquesta condició

ja podien fer taquilla

es pobles d’enmig de s’illa:

bars d’interior.

Seguirà…

Leave a Reply