Una altra dècima… (LXXII, escola de cotxos)

Segueix…

Vam demanar insistentment

turisme abans des juliol,

i descompte en preu de vol

per tothom no resident,

extremar es distanciament

sempre entre es estiuejants,

i també vam ser constants

en demanar, ja mig motxos,

començar escola de cotxos

entost d’infants.

Seguirà…

Leave a Reply