Una altra dècima… (LXXI, turistes? pes juliol…)

Segueix…

Va tancar qualque local

en sa primera tongada,

que era pèrdua assegurada

es negoci comercial;

i ses Illes, pes final,

quan Espanya repartia,

així i tot, també sortia

pes carrer es penó espanyol,

i es turistes? Pes Juliol…

(o qualque dia).

Seguirà…

Leave a Reply