Una altra dècima… (LXXIV, fase tres)

Segueix…

Va se prest que en forma ufana

volíem es llum encés,

entrar dins sa fase tres

i botar aquella setmana,

des pam vam passar a sa cana:

«Que venguin es visitants!»

i tornar as temps d’abans

que es ERTOs eren mordales

per frenar desescalades

de restaurants.

Seguirà…

Leave a Reply