Una altra dècima… (LXXVII, jaleo)

Segueix…

Tal com ja deia en Confuci,

es futur ve des passat,

l’hospital va fer un esclat

sense cap pacient a s’UCI;

maldament es cor s’esmussi

i semblàs més d’un TBO,

es «Gloria in excelsis Deo»

ja cantàvem sense fe:

una festa, com pot ser

sense jaleo?

Seguirà…

Leave a Reply