Archive for junio, 2020

Es Be

domingo, junio 21st, 2020

Ell passen totes ses coses

i mos queda com llagat,

sa nova normalitat

també du tornar a ses gloses.

.

Amb tantes tribulacions,

van dir que després des mal

sortiria ja as final

sa normalitat des fons,

si açò són ses intencions

i avui ja es dia normal

es Be és lo principal

i mos rallen d’eleccions.

.

Susana Mora y Francina Armengol volverían a ganar hoy las elecciones

Una altra dècima… (XCVIII, sa darrera)

sábado, junio 20th, 2020

Segueix…

Venien es temps normals

de tots es parcs infantils,

sols per crear nous estils

van obrir es vols nacionals,

i es teixits empresarials

van quedar ben desfilats,

ell després de tants d’embats

es virus baixava s’arma

i va dur es final d’alarma

dos infectats.

Ensoldemà (em diran mè

si dic que va ser normal)

era es diumenge des Be

i va ser sense animal…

Una altra dècima… (XCVII, per internet)

viernes, junio 19th, 2020

Segueix…

Ses fronteres van obrir

sense control sanitari,

que lo únic necessari

era es cable submarí,

i poder ballar aixuixí

amb es distanciament fet,

pes poble estar satisfet,

quan va arribar sant Joan:

Ciutadella, festa gran,

per internet.

Seguirà…

Una altra dècima… (XCVI, actes religiosos)

jueves, junio 18th, 2020

Segueix…

Fets no es van entendre bé…

Quan es virus va venir

no va poder emmalaltir

es preu tan alt des lloguer,

ell sa festa va desfer,

sant Joan va ser banal,

no hi va haver cap animal

p’ro amb es capellans nerviosos

tots es actes religiosos

es van fer igual.

Seguirà…

Una altra dècima… (XCV, estar bo)

miércoles, junio 17th, 2020

Segueix…

Es futur era estantís

i s’havia d’activar,

sa Plaça volia un pla,

com es pla pilot tan gris

que es vols passaven de llis

i s’illa va perdre es to,

s’aeroport té un baticor,

com sa malaltia dona,

i va passar molta estona

fins estar bo.

Seguirà…

Un altra dècima… (XCIV, caure ses baves)

martes, junio 16th, 2020

Segueix…

Quaranta dies seguits

sense que hi hagués contagi,

un PTI amb mal presagi

contra decrets atrevits…

Mentre es alemanys prevists

van arribar sense traves,

i, tant com queien ses baves,

repicaven ses plantilles:

des turisme, aquestes illes

en són esclaves.

Seguirà…

Una altra dècima… (XCIII, en comptagotes)

lunes, junio 15th, 2020

Segueix…

Ell després des pla pilot,

va venir es pla d’impuls,

fets que van resultar nuls

just semblava un pla complot,

per poder travessar es clot

no bastava dir «tu el botes!»,

dotze areonaus eren totes

i, reclamant es vesins,

venien es mallorquins 

en comptagotes.

Seguirà…

Una altra dècima… (XCII, com un civil)

domingo, junio 14th, 2020

Segueix…

Sa VTC estava aïllada,

es port sempre amb mala mar,

ell tenia es català

amb sa C no homologada…

Tot culpa de s’arribada

des covid-19 tan vil,

que va obrir es parc infantil

amb sa normativa aïllant,

i a ses platges, vigilant,

com un civil.

Seguirà…

Una altra dècima… (XCI, gent alemanya)

sábado, junio 13th, 2020

Segueix…

Per no donar mala imatge

per fracàs des pla pilot,

un vol previst va ser es pot

que va fer de maquillatge,

es Consell dava coratge

amb inversions postcovid,

i encara estava prohibit

circular per tota Espanya,

mentre a sa gent alemanya

vam fer es complit.

Seguirà…

Una altra dècima… (XC, cap fester)

viernes, junio 12th, 2020

Segueix…

S’ecotaxa per s’embut,

gastar no era necessari,

Llatzeret sense escenari

per fer escola de salut,

vam tenir aquell juny perdut

i sant Joan que es va fer

sense taulells as carrer,

ni replecs particulars,

ni fires, ni beure al ras,

ni cap fester.

Seguirà…