Estalvis

D’estalvis n’hi ha en excés,

p’ro no tenim es control,

i madrid ara else vol

perquè no hi hagi recés,

si els hi deixam es doblers

per llavors fer avavol,

des des Govern espanyol

ja no else veurem mai més.

.

Açò no és fer-ne cap prova,

és ben igual que invertir

en ses obres d’una cova 

que mai no s’arriba a obrir.

.

El Gobierno pretende que los ayuntamientos cedan sus ahorros
Inician las obras de las cuevas de Cala Blanca y en otoño ya se podrán visitar

Leave a Reply