Grans hotels

Es grans hotels fan patir,

que no tenen rendiment,

es podrien reduir

un vuitanta-cinc per cent.

.

Açò no es ‘via vist mai,

un estiu sense s’excés,

pes hotels és un procés

per moderar es seu tornall;

però és un enderrossall

per tots es grans hotelers,

que per fer-ne més doblers

ho volen a pic de mall.

.

Amb aquesta condició,

sa mascareta va bé

per no sentir tanta olor

en nedar a Cala en Porter.

.

La ocupación de los grandes hoteles no supera el 15 % hasta el 20 de julio
Nuevas quejas por el aspecto y olor del agua en Cala en Porter

Leave a Reply