Hotel covid

Que sigui ben acollit

del món tothom s’ho mereix,

sa diferència enriqueix

quan es pa hem compartit.

.

De tot lo que ara es prohibit

i de tot lo que apareix,

es Govern mos protegeix

per açò du es seu regit,

ell des locals ja ho ha dit,

si es virus no s’esvaeix,

tancarà es qui no compleix

i obrirà hotels covid.

.

La mitad de los alumnos menorquines rechaza a las personas migrantes o desconfía de ellas
Concentración sin seguridad en dos locales de Son Bou
El Govern espera a tener un brote en la Isla para habilitar un 'hotel covid'

Leave a Reply