Mig milió

Valga’m Déu, sa temporada

quan tot perd categoria,

mig milió s’illa perdia

es juny per sa confinada,

p’ro també es beneficia…

Mirau s’aigua estalviada,

es embussos a sa via,

sa producció d’energia

i un bon munt de merderada.

.

Per sa natura, millor

que no congestionar es dies,

per açò posam més guies

per sa conservació.

.

El aeropuerto de Menorca pierde 500.000 viajeros en junio
Los guías de la conservación

Leave a Reply