Motor

Quan s’han col·lapsat ses aules

hi han posat més personal,

quan seguretat fa igual

mos prenen com a banaules:

just és posar-ne més taules

dins seguretat social.

.

Tots cap a sa gestoria

que lo privat és millor,

i, si pagues, s’atenció

té molt més categoria;

que no agafi qualque dia

es govern sa construcció,

perquè seria un motor

que li falta sa bugia.

.

La saturación en la Seguridad Social reenvía al ciudadano a las gestorías
La construcción baja por la covid-19, pero ahora quiere ser motor de la reactivación

Leave a Reply